III Powiatowa Konferencja Edukacyjna

Za nami ciekawe wydarzenie edukacyjne, którego mogliśmy być częścią.

III Powiatowa Konferencja Edukacyjna Bezpieczna edukacja w epoce cyfrowej 28.10.2019 r. Staszów

III Powiatowa Konferencja Edukacyjna Bezpieczna edukacja w epoce cyfrowej to już kolejne działanie zespołu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie. Każda konferencja jest tworzona z pasją i myślą o potrzebach odbiorców tak też było tym razem. Jednak to wydarzenie to nie tylko wsparcie dla nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych, ale również dla uczniów.
W tym roku konferencja została podzielona na 3 części:

część warsztatową dla uczniów, na którą składały się trzy warsztaty:

dr Jakuba Andrzejczaka z UAM w Poznaniu, prof. Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej. Temat warsztatów: „Problematyczne korzystanie z nowych technologii”.
Przedstawiciela Powiatowej Komendy Policji w Staszowie. Temat warsztatów „Cyberprzemoc a odpowiedzialność prawna”.
Wioletty Piwowarskiej, prezeski Fundacji PasjoDzielnia a zarazem trenerki kompetencji cyfrowych. Temat warsztatów: „Kreowanie wizerunku w sieci – pułapka XXI wieku”.

Część wykładowa: to dwa świetne wykłady

dr Jakuba Andrzejczaka na temat: „Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży – problem, zapobieganie, wsparcie”.
oraz
Wojciecha Ronatowicza z Forum Bezpiecznego Internetu- Warszawa. na temat:
„Niebezpiecznych zjawisk i zachowań adolescentów w cyberprzestrzeni w kontekście rozwoju psychoseksualnego”.

Trzecia część wydarzenia to warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez:

Wojciecha Ronatowicza – „Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni”
Agnieszkę Laskowską- Rak, Agnieszkę Majewską, Adelę Nowicką, z Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Staszowie: „Magia zabawy – kreatywne zabawy wspierające rozwój dziecka”
Przedstawiciela Powiatowej Komendy Policji w Staszowie: „Cyberprzemoc a odpowiedzialność prawna”
Grzegorza Wójcika, współzałożyciel firmy Arkonsoft: „Zobacz czego możemy się dowiedzieć o Tobie nie znając Cię”
( zdjęcia z konferencji)